William Rowan Hamilton (1805 – 1865)

William Rowan Hamilton Sinh 4 tháng 8 năm 1805 Dublin, Ireland Mất 2 tháng 9 năm 1865 Dublin, Ireland Nơi cư ngụ Ireland Dân tộc Ireland, gốc Scotland Ngành Toán học, Vật lý và Thiên văn Nơi công tác Trinity College Dublin Học trường Trinity College Dublin Người hướng dẫn luận án tiến sĩ John …

William Rowan Hamilton (1805 – 1865) Read More »