Toán cao cấp

2 cuốn sách hình học vi phân

2 cuốn sách hình học vi phân tôi lượm được trên internet. tank tác giả… Do Ngoc Diep and Nong Quoc Chinh – Hinh hoc vi phan (Giao trinh Dai hoc) Pressley_ Hinh hoc vi phan co ban Các bạn không down được xin để lại comment cho tôi biết để sữa link. thank.