SKKN – Dạy học sinh giải toán – Đ.T.Lai – AG

Chia sẽ skkn của Thầy Đỗ Trung – Lai – THPT Tân Châu – AG LINK: http://dl.dropbox.com/u/44086534/ebookto…20toan.rar