Phương trình mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu – Nguyễn Thành Long

Đây là tài liệu hay về không gian Oxyz của thầy Nguyễn Thành Long. Các bạn tải và xem để luyện thi nhé: http://www.mediafire.com/?kd6sunnx7devdyg