Hình vẽ SGK Hình học 10, 11, 12

Toàn bộ hình vẽ trong SGK Hình học 10,11,12 bằng GeoGebra, Cabri 3D, CAR, Cinderella Các bạn tải về theo link sau: http://up.4share.vn/f/52606064606a6160/H…0.rar.file http://up.4share.vn/f/291b1b1f1b111a19/H…1.rar.file http://up.4share.vn/f/281a1a1e1a101b19/H…2.rar.file