36 đề thi thử HKII toán 12 – 2012

Đây là các đề để các bạn luyện tập thi HKII, thi TN THPT 2012. chúc làm tốt. Link: DOWNLOAD HERE 36 DE THI