Sử dụng chu kì, hãy viết gọn số thập phân vô hạn tuần hoàn 0,010101…

Câu hỏi: Sử dụng chu kì, hãy viết gọn số thập phân vô hạn tuần hoàn 0,010101… Trả lời: Ta thấy 01 được lặp lại mãi nên chu kì của số thập phân này là 01. Viết gọn ta được: 0,010101… = 0,(01). ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin