Số bao gạo trong kho là số tròn trăm liền sau của số 200.Số bao gạo trong kho là  bao gạo

Câu hỏi: Số bao gạo trong kho là số tròn trăm liền sau của số 200.Số bao gạo trong kho là  bao gạo Trả lời: Số bao gạo trong kho là 300 bao gạoSố cần điền vào ô trống là 300 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin