SKKN – tiếp cận và giải các bài toán xác suất

Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng dẫn học sinh tiếp cận và giải các bài toán xác suất. của thầy Lê Trung Tín, THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội. (vnmath.com)

Để có thể học tốt xác suất học sinh phải nắm vững các khái niệm và các cơ bản của xác suất đồng thời phải biết vận dụng các kiến thức đó để giải quyết các bài toán và tình huống cụ thể. Qua thực tiễn giảng dạy xác suất cho học sinh lớp 11 chương trình nâng cao môn Toán tôi nhận thấy: đa số các em chưa hiểu thấu đáo các khái niệm cơ bản như: không gian mẫu,biến cố, biến cố độc lập, biến cố xung khắc, biến cố đối,…các em chỉ biết giải bài toán xác suất trong một số kiểu bài tập quen thuộc, đa số học sinh chưa biết sử dụng linh hoạt các quy tắc cộng và quy tắc nhân xác suất để giải quyết các tình huống cụ thể.
Với mong muốn giúp các em học sinh lớp 11 nắm vững các kiến thức cơ bản về xác suất đồng thời biết vận dụng một cách linh hoạt các kiến thức đó để giải quyết nhiều tình huống khác nhau, tôi chọn đề tài: “ Hướng dẫn học sinh THPT tiếp cận và giải bài toán xác suất”. Nội dung đề tài gồm ba bài viết:
Bài 1: Sử dụng định nghĩa cổ điển của xác suất giải các bài toán xác suất.
Bài 2: Sử dụng kết hợp các quy tắc xác suất giải các bài toán xác suất.

Link:  Tải về