SKKN – Giải toán tính đơn điệu, cực trị HS không dùng ĐL đảo về dấu tam thức bậc 2

Giải toán về tính đơn điệu, cực trị hàm số không dùng định lí đảo về dấu tam thức bậc hai của thày Lê Quốc Hoàng, THPT TX Phước Long. (theo vnmath)
Link:
Download.