SCA 2008 2.1 – phần mềm làm toán VN

TÍNH NĂNG SCA2008 2.1, tác giả Võ Đại Lượng

– Scientific Calculator – May tinh khoa hoc
– Equation Solver – Giai PT, he PT, bat PT
– Number Cal – Tinh toan so hoc
– Geometry Cal – Tinh toan hinh hoc
– Equation Grapher – Do thi ham so
– Unit Converter – Chuyen doi don vi do luong
– Periodic Table – Bang tuan hoan cac nguyen to hoa hoc
– Constant Table – Bang hang so va so lieu tong hop.

Link tải: Tải tại đây