[Sách chân trời] Soạn tiếng việt 2 tập 1 bài 3: Ngày hôm qua đâu rồi

1. Đọc các nội dung trên tờ lịch.  2. Trao đổi với các bạn: Chúng ta cần lịch để làm gì? Đáp án chi tiết: 1. Nội dung trên tờ lịch: Thứ 7 ngày 25 tháng 9 năm 2021, ngày 19 tháng 8 năm 2021. 2. Chúng ta cần lịch để: xem thứ, ngày, tháng […]

[ Moi cac ban xem day du o https://hocgiai.com ]
Hoc tap online
Author: admin