Review 4 Unit 16-20 lớp 4

1. Task 1 Review 4 Unit 16-20 lớp 4 Listen and tick (Nghe và đánh dấu) Guide to answer 1. b; 2. a; 3. c; 4. a; 5. c 1. Tom: Where are you going, Mai? (Bạn định đi đâu đó Mai?) Mai: To the supermarket. (Đến siêu thị.) Tom: What do you want to buy? (Bạn mua gì […]

[ Moi cac ban xem day du o https://hocgiai.com ]
Hoc tap online
Author: admin