RÈN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY QUA DẠY HỌC MÔN TOÁN

Vấn đề tư duy, đặc biệt là năng lực tư duy liên quan đến tư tưởng và nguồn lực trí tuệ con người, không chỉ được nghiên cứu ở phương diện triết học mà còn được nghiên cứu nhiều phương diện khác: khoa học quản lý, giáo dục đào tạo, dạy và học một môn học cụ thể,…Tư duy và trí tuệ, đặc biệt tư duy và trí tuệ con người trong công tác giáo dục và đào tạo, có tác dụng vô cùng lớn lao trong hoạt động thực tiễn quản lý giáo dục, trong quá trình dạy học,…và thông qua đó ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và đào tạo. Nếu trong quá trình đào tạo, bằng mọi cách phát triển tư duy và năng lực tư duy của quản lý giáo dục, của người dạy và người học thì sẽ tạo tiềm lực, nguồn lực to lớn cho nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, là nguồn lực cho dân tộc phát triển trong thời đại toàn cầu hóa.

Mời các bạn tiếp trong file đính kèm…

tải về