Phươmg pháp Chứng minh đẳng thức vectơ

Phương pháp giải toán: Để chứng minh một đẳng thức vectơ ta chú ý: 1) Sử dụng: + Quy tắc $3$ điểm: $overrightarrow {AB} + overrightarrow {BC} = overrightarrow {AC} $, $overrightarrow {AC} – overrightarrow {AB} = overrightarrow {BC} $ với mọi $A$, $B$, $C.$ + Quy tắc hình bình hành: $overrightarrow {AB} + overrightarrow […]
Hoc tap online
Author: admin