Phiên bản mới cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2012”


Năm 2012, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được Bộ GD-ĐT giao nhiệm vụ
tổ chức biên soạn và phát hành tài liệu phục vụ công tác tuyển sinh đại
học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012. Các thông tin này do các đại học,
học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm.

Cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2012″
cung cấp những thông tin quan trọng về tuyển sinh đại học (ĐH), cao
đẳng (CĐ) trong toàn quốc như: Những điều cần ghi nhớ của thí sinh dự
thi; Lịch công tác tuyển sinh; Bảng kí hiệu các đối tượng ưu tiên; Bảng
phân chia khu vực tuyển sinh của 63 tỉnh, thành phố; Mã tuyển sinh tỉnh,
thành phố, quận, huyện; Mã đăng kí dự thi; Danh sách các trường đại
học, cao đẳng không tổ chức thi nhưng sử dụng kết quả thi theo đề thi
chung của Bộ GD-ĐT để xét tuyển; Những thông tin tuyển sinh của các đại
học, học viện, trường đại học, cao đẳng gồm: tên và kí hiệu trường, mã
quy ước của ngành học, khối thi, thời gian thi, vùng tuyển và các thông
tin cần thiết kháccủa các trường.

Các thông tin cụ thể về chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành, điều kiện
dự thi, các chương trình đào tạo…, thí sinh tham khảo tại địa chỉ
website của từng trường.

Thí sinh tra cứu phiên bản mới cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH,CĐ 2012”

Link:
tại đây.