Phần mềm Trình diễn bài giảng Hình học – GeoMath Player

Trình diễn Bài giảng Hình học (GeoMath Player) là phần mềm nằm trong bộ phần mềm Bài giảng Hình học định hướng đến người sử dụng là các giáo viên đang dạy Toán trong nhà trường THCS và THPT của Việt Nam.[/size][/font][/color]Chức năng chính của phần mềm là trình diễn các bài giảng điện tử môn Toán – Hình học lớpđược khởi tạo bởi các phần mềm GeoMath.
Phần mềm Trình diễn Bài giảng Hình học được phát hành miễn phí trên toàn Việt Nam.
I. Cài đặt phần mềm
Bộ phần mềm GeoMath Player được cài đặt tương tự như mọi phần mềm khác. Tuy nhiên điểm khác biệt là người dùng cần cài đặt thêm một số công cụ hỗ trợ để phần mềm có thể chạy một cách hữu hiệu hơn.
Các công cụ và phần mềm cần cài đặt thêm cùng với GeoMath Player trên máy tính bao gồm:
1. Môi trường Java (bắt buộc)
Môi trường Java (JE) là môi trường nền dùng để chạy được các ứng dụng viết trên ngôn ngữ Java. Trong phần mềm có sử dụng môi trường này để hiện các hình hình học được khởi tạo bởi GeoGebra và C.A.R.
2. Công cụ Cabri 3D Plugin (bắt buộc)
Cabri 3D Plugin là phần mềm miễn phí của công ty CabriLog dùng để cho phép chèn các hình hình học được tạo bởi Cabri 3D vào trang Web, slide PowerPoint và trang văn bản Word.
3. Trình duyệt FireFox (không bắt buộc)
Trình duyệt FireFox thể hiện tốt hơn các Java Applet và các nhúng của Cabri3D file trong trang HTML.
4. Phần mềm công cụ MathType (không bắt buộc)
MathType là phần mềm công cụ cho phép thực hiện nhập công thức toán học chèn vào văn bản đang soạn thảo.
5. Phần mềm Geogebra (không bắt buộc)
GeoGebra là phần mềm toán học động miễn phí, mã nguồn mở tốt nhất hiện nay. Hầu hết các hình hình học phẳng trong bộ phần mềm Geo Math đều được khởi tạo bởi phần mềm này.
6. Phần mềm C.A.R (không bắt buộc)
C.A.R cũng là phần mềm toán học động miễn phí, mã nguồn mở. Một số hình hình học của phần mềm được khởi tạo bởi phần mềm này.
II. Các chức năng chính của phần mềm
1. Giao diện chính của phần mềm
Sau khi cài đặt, nháy nút [Hình: GeoMathPlayer1.jpg]để khởi động phần mềm. Giao diện ban đầu của phần mềm có dạng như hình sau:
[Hình: GeoMathPlayer2.jpg]

Đối tượng làm việc chính của phần mềm là các tệp dạng *.gmath là các bài giảng Hình học.
Sau đây sẽ mô tả chi tiết các chức năng chính này của phần mềm.
2. Mở tệp bài giảng
Lệnh này cho phép mở một tệp bài giảng *.gmath đã được tạo ra trước đó trên đĩa. Thao tác như sau:
– Nháy chuột lên nút [Hình: GeoMathPlayer3.jpg]trên thanh Công cụ.
– Trong hộp hội thoại tìm chọn tệp *.gmath muốn mở.
[Hình: GeoMathPlayer4.jpg]

Chọn tệp và nháy nút Open để mở.
Sau khi mở thành công một tệp bài giảng, tên của tệp đang mở sẽ hiện trên dòng hệ thống phía trên màn hình như hình dưới đây.
[Hình: GeoMathPlayer5.jpg]
3. Trình diễn bài giảng
Trình diễn bài giảng là chức năng chính và quan trọng nhất của phần mềm. Công việc này được thực hiện bởi chức năng trình diễn.
Để thực hiện chức năng trình diễn một tệp bài giảng đang mở hãy nháy chuột lên nút [Hình: GeoMathPlayer6.jpg]trên thanh công cụ chính của phần mềm.
Màn hình trình diễn một bài giảng có dạng như hình dưới đây.
[Hình: GeoMathPlayer7.jpg]
Chính giữa màn hình là khung cửa sổ hiện thông tin chi tiết nội dung bài giảng. Có thể dùng các nút [Hình: GeoMathPlayer8.jpg],[Hình: GeoMathPlayer9.jpg] để phóng to, thu nhỏ thể hiện trên màn hình. Toàn bộ nội dung bài giảng sẽ được thể hiện trên một trang màn hình duy nhất (do vậy mô hình này còn được gọi là GeoMath Page).
Danh sách các đối tượng hình học hiện trong khung bên phải. Muốn trình diễn và xem nội dung chi tiết của các đối tượng hình học này thì nháy đúp chuột lên hình ảnh của đối tượng hình học tương ứng.
Màn hình trình diễn tương tác động của một đối tượng hình học sẽ xuất hiện có dạng như hình dưới đây.
[Hình: GeoMathPlayer10.jpg]
Chính giữa màn hình là cửa sổ tương tác trong đó người dùng có thể tương tác với hình. Sự tương tác này phụ thuộc vào phần mềm mà đối tượng hình học này được khởi tạo. Cửa sổ này có thể phóng to, thu nhỏ bằng cách nháy vào các nút [Hình: GeoMathPlayer8.jpg], [Hình: GeoMathPlayer9.jpg] phía trên.
Phía trên cửa sổ này là nút lệnh cho phép xem thêm thông tin thuộc tính của đối tượng này, các nút lệnh điều khiển nằm phía phải trên màn hình và có ý nghĩa như thể hiện trong bảng dưới đây.
[Hình: GeoMathPlayer11.jpg]
Các nhà trường và giáo viên có thể tải miễn phí phần mềm này từ Website của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.
[Hình: download_btn.jpg]School@net