Phần mềm mô phỏng 3D các hiện tưởng Toán,Vật Lý, Hóa học

Phần mềm mô phỏng 3D các hiện tưởng Toán,Vật Lý, Hóa học (miễn phí) – Phần mềm đoạt giải IMAGINE CUP

 
[Hình: 3DProS_1.png]

– Có thể ứng dụng dễ dàng trong ngành giáo dục

– Mô phỏng sự chuyển động của các phân tử hóa học

– Mô phỏng các hiện tượng vật lý

[Hình: 3DProS_3.png]
Chúc học tốt.
Download: http://nchc.dl.sourceforge.net/project/s…utable.zip