Phần mềm Công thức & tính toán – Equation and Calculation 5.01

Một số tính năng mới của phiên bản 5.0.1:

– Tạo các công thức trực quan hơn và đã bổ sung thêm một số lệnh mới để tạo công thức.

– Dễ dàng sửa đổi cả về nội dung và hình thức của một công thức phức tạp.

– Trang bị thêm danh sách viết tắt của kí tự đặc biệt và một số công thức toán học thường dùng.

– Tên các điểm khi vẽ hình đã được cải tiến.

– Phiên bản này cũng đã sửa đổi một số lỗi và một số hình thức trình bày chưa hợp lí có trong phiên bản trước.

– Và còn nhiều tính năng cải tiến thú vị khác đã được thầy Phạm Bá Hưng
đưa vào trong phiên bản mới này, quí Thầy Cô và các bạn có thể khám phá
khi sử dụng chương trình.

– Ngoài ra so với phiên bản 5.0, phiên bản mới này còn có một số thay đổi: Hệ thống Menu và một số lệnh.

Sau khi tải tập tin nén trên về, bạn tiến hành giải nén và chạy tập tin Equation And Calculation 5.01
để tiến hành cài đặt. Trong giai đoạn kết thúc quá trình cài đặt,
Microsoft Word sẽ tự động được mở lên với phần giới thiệu của chương
trình. Bạn đóng Microsoft Word lại và kết thúc quá trình cài đặt.

Đến đây, bạn trở về màn hình Desktop và mở tập tin Equation And Calculation 5.0 bạn sẽ thấy một cảnh báo như hình dưới:

[Hình: edusoft4vncom27032012.png]

Bạn không cần vội vã gì. Hãy nhấp vào File chọn Options rồi nhấp chọn Trust Center để sau đó nhấp vào Trust Center Settings…. Xem hình dưới:

[Hình: edusoft4vncom27032012.png]

Tại cửa sổ mới này, bạn bấm chọn như hình dưới:

[Hình: edusoft4vncom27032012.png]

Nhấn OK liên tục cho đế khi thoát ra ngoài. Đóng Microsoft Word rồi mở
lại bạn sẽ có thêm một thẻ Add-Ins trên Menu. Tiếp tục nhấp vào nó bạn
sẽ thấy như hình dưới:

[Hình: edusoft4vncom27032012.png]

Đến đây là xong rồi đó. Chúc bạn thành công.

Theo Edu