Những bài toán “kinh điển”

Những bài toán  “kinh điển” – xem và … cười!

Nhung bai kiem tra sieu  kinh dien

Nhung bai kiem tra sieu kinh dien

Expand = mở rộng thì mở rộng thôi! sợ hết giấy.
Nhung bai kiem tra sieu kinh dien
x ở đây chứ đâu, tìm làm gì cho mệt.
Nhung bai kiem tra sieu  kinh dien
“Siêu giới hạn” – cũng giống nhau cả thôi mà.
Nhung bai kiem tra sieu kinh dien
Bằng 6 chứ mấy, đơn giản thế mà cũng đố!
Nhung bai kiem tra sieu kinh dien
Hic, bài khó thế này thì treo cổ chết đi cho xong.
(Internet)