Một số ứng dụng mới của toán học

Có thể nói toán học đã và đang được ứng dụng trong hầu hết các ngành khoa học. Mới đây, các nhà nghiên cứu thuộc Phòng thí nghiệm Vật lý lý thuyết vật liệu đặc (LPTMC) đã tạo lập được một mô hình lý thuyết thống kê mới có thể ứng dụng trong lĩnh vực khoa học sự sống.

[Hình: imagesdfg.jpg]

Sau nhiều tính toán trên giấy và trên máy tính mô phỏng, các nhà nghiên cứu của LPTMC đã thiết lập được một lý thuyết thống kê xác định được rất chính xác thời gian từ điểm này đạt tới điểm kia theo một đường đi được xác định, điều mà các nhà toán học gọi là “Thời gian trung bình đi quãng đường đầu tiên”. Thậm chí quãng đường có nhiều chướng ngại như mê cung. Từ kết quả này, các nhà nghiên cứu đã bắt đầu những dự định ứng dụng vào thực tế. Thời gian phát tán của một virut trên Internet, hay thời gian để một phân tử đạt tới mục tiêu của nó trong một tế bào và phát động các phản ứng. Những hiện tượng trong tự nhiên có thể ứng dụng lý thuyết của họ rất nhiều. Công cụ toán học cũng góp phần giúp hiểu các hiện tượng này hơn. Các nhà nghiên cứu cho biết, nếu biết thời gian truyền một phân tử trong tế bào cũng có thể suy ra được những đặc tính môi trường chứa tế bào. Các nhà toán học cũng đang kết hợp với nhà sinh vật học để tiến hành một nghiên cứu khá thú vị về loài kiến: việc tìm kiếm thức ăn và cách tìm đường di chuyển về tổ.

NASATI (P.A.T – Theo Techno-Science.net, 3/2012)