Mô hình cắt ghép Lập phương và lăng trụ

Mô hình động cắt ghép khối lăng trụ tạo bởi phần mềm GSP 5.0

Của bạn DTrung ở ET

Tải về

Đây là mô hình động cắt ghép khối lập phương thành 6 khối tứ diện, được xây dựng từ những công cụ được tạo sẵn trong phần mềm GSP 5.0

Tải về