MatLab 7.0 + Slide bài giảng Matlab và ứng dụng + Tài liệu thực hành

Link Mediafire (sinhvienit)
CD 1:
Part 1: http://www.mediafire.com/?4fyszr2zvsxm2x8
Part 2: http://www.mediafire.com/?7pai1n31hr15272
Part 3: http://www.mediafire.com/?arq16wcr1g1g3m2
Part 4: http://www.mediafire.com/?fbfyabfdnabyv6r

Password:
sinhvienit.net

CD 2:
Part 1: http://www.mediafire.com/?k22dq65ma631xz2
Part 2: http://www.mediafire.com/?j4zo1opwfoo17pq

Slide bài giảng:
01.1:Giới thiệu môn học
01.2:Tổng quan Matlab
02.1:Ma trận trong Matlab
02.2:Ma trận (tiếp theo)
03:Vẽ đồ thị cơ bản
04:Một số hàm thông dụng của Matlab
05:Lệnh rẽ nhánh và vòng lặp
06:Viết hàm trong Matlab
08:Vẽ đồ thị 3D và biểu đồ trong Matlab
09:Tính toán hình thức trong Matlab
10-11:Giao diện đồ hoạ người dùng (GUI)