MathType v6.6- Gõ các công thức toán học

MathType v6.6

MathType là một công cụ tương tác mạnh dành cho Windows và Macintosh cho phép bạn tạo ra những ký hiệu toán học trong soạn thảo word processing, trang web , xuất ra desktop, thuyết trình, và cho TeX, LaTeX, và tài liệu MathML .

cách làm việc của phần mềm này ai cũng biết.

ng bước trong thủ tục đa bậc.

Homepage – Trang chủ

Download – Tải vềSize: 5.4 Mb

Khóa