Lý thuyết Hình thang cân (Kết nối tri thức 2023) hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 8

Lý thuyết Toán lớp 8 Bài 11: Hình thang cân A. Lý thuyết Hình thang cân 1. Khái niệm hình thang Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song. 2. Khái niệm hình thang cân Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau. 3. Tính …
Hoc tap online
Author: admin