Lý thuyết Hình bình hành – Hình thoi (Chân trời sáng tạo 2023) hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 8

Lý thuyết Toán lớp 8 Bài 4: Hình bình hành – Hình thoi A. Lý thuyết Hình bình hành – Hình thoi I. Hình bình hành 1. Khái niệm Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song. 2. Hình bình hành có những tính chất gì? Trong hình bình hành: – Các cạnh …
Hoc tap online
Author: admin