Lượng giác, Mũ, Logarit trong các đề thi thử trên THTT 2003 – 2011

Lượng giác, Mũ, Logarit trong các đề thi thử trên THTT 2003 – 2011

Tuyển tập các câu về Lượng giác, Mũ, Logarit trong các đề thi thử đăng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ từ năm 2003 đến 2011. tài liệu gồm 40 câu Lượng giác và 12 câu về Mũ và Logarit. Tất cả các câu đều có lời giải. Tổng hợp và biên soạn bởi thầy Lê Bá Bảo. Tài liệu dùng cho luyện thi Đại học 2012.

Tải về file PDF: http://www.mediafire.com/?3s2orn2wh6b171m

Chúc học tốt.