John Couch Adams – Anh (1819-1892)

Sinh 5 tháng 6, 1819
Laneast, Launceston, Cornwall, England
Mất 21 tháng 1, 1892 (72 tuổi)
Cambridge Observatory
Cambridgeshire, England
Quốc gia British
Học trường University of Cambridge
Cố vấn nghiên cứu John Hymers

John Couch Adams (Ngày 5 tháng 6 năm 1819 – ngày 21 tháng 1 năm 1892) là một nhà toán học và thiên văn học Anh. Adams sinh ra ở Laneast, gần Launceston, Cornwall và qua đời tại Cambridge. Thành tích của ông nổi tiếng nhất là dự đoán sự tồn tại và vị trí của Sao Hải Vương, chỉ sử dụng phương pháp toán học. Các tính toán đã được thực hiện để giải thích sự khác biệt với quỹ đạo của Sao Thiên Vương và định luật của Kepler và Newton. Đồng thời, nhưng không rõ với nhau, cùng các tính toán đã được thực hiện bởi Urbain Le Verrier. Le Verrier sẽ hỗ trợ các nhà thiên văn học quan sát Berlin Johann Gottfried Galle trong việc định vị các hành tinh vào ngày 23 Tháng 9 năm 1846, được tìm thấy trong phạm vi 1 ° của vị trí dự đoán của nó, một điểm trong chòm sao Bảo Bình.