Jean le Rond d’Alembert (1717-1783

Jean le Rond d’Alembert (16 tháng 11 năm 1717 – 29 tháng 10 năm 1783) là một nhà toán học, nhà vật lí, nhà cơ học, triết gia người Pháp. Ông là người đồng chủ biên và xuất bản cùng với Denis Diderot cuốn từ điển Encyclopédie. Phương pháp giải phương trình sóng của d’Alembert được đặt theo tên ông.
Thời trẻ

D’Alember sinh tại Paris, là con ngoài giá thú của nhà văn Claudine Guérin de Tencin và kị sỹ Louis-Camus Destouches, một sĩ quan pháo binh. Destouches đã ở nước ngoài khi d’Alembert được sinh ra và hai ngày sau đó mẹ của ông đã để ông trên trên bậc thang lối vào nhà thờ Saint-Jean-le-Rond de Paris. Theo tục lệ, ông được đặt tên theo tên của người bảo trợ của nhà thờ. D’Alembert được giao cho một nhà nhà trẻ mồ côi trông nom nhưng sớm được nhận nuôi bởi người vợ của một thợ lắp kính. Destouches bí mật trả tiền cho sự giáo dục của Jean le Rond, nhưng không muốn công khai công nhận là cha.
Các nghiên cứu

D’Alembert lúc đầu học ở trường tư. Destouches đã để lại cho d’Alembert một khoản tiền trợ cấp trị giá 1200 livre khi ông chết năm 1726. Chịu ảnh hưởng của gia đình Destouches, D’Alembert đã đến học tại trường Collège des Quatre-Nations. Tại đây ông nghiên cứu triết học, luật và nghệ thuật, và tốt nghiệp vào năm 1735. Sau đó, D’Alembert đã bác bỏ nguyên lý của René Descartes, nguyên lý mà ông được học tại trường: “physical premotion, innate ideas and the vortices”. (theo wikipedia.org)