Hội nghị Toán học Quốc tế Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 3 – 2012

Hội nghị Toán học Quốc tế Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 3
“TÔ PÔ CỦA CÁC KỲ DỊ VÀ
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN”
Đại học Đà Lạt, 26 – 31 tháng 3 năm 2012

Nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế,

Trường Đại học Đà Lạt phối hợp với Viện Toán học Hà Nội sẽ tổ chức Hội

nghị Toán học Quốc tế Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 3 với chủ đề “Tô pô của các kỳ dị và một số vấn đề liên quan”, từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 3 năm 2012 tại trường Đại học Đà Lạt.

Hội nghị thể hiện sự hợp tác nghiên cứu chặt chẽ giữa các nhà toán học Việt Nam

và Nhật Bản trong lĩnh vực Lý thuyết kỳ dị (thực và phức). Sự hợp tác

này khởi đầu từ năm 1993. (Cố GS. Nguyễn Hữu Đức là một trong những

người đầu tiên đặt nền móng cho việc hợp tác này).

Hội nghị là dịp để các nhà toán học trong nước và quốc tế đến để thông báo,

trao đổi một số kết quả mới về Tô pô và Hình học trong Lý thuyết kỳ dị.

Có 125 đại biểu đăng ký tham dự Hội nghị, trong đó có 19 đại biểu đến

từ Nhật Bản, 3 đại biểu đến từ Cộng hòa Pháp và 1 đại biểu đến từ Thụy

sĩ. Hội nghị sẽ được nghe 31 báo cáo, mỗi báo cáo trình bày trong 40

phút.

Chủ đề chính của Hội nghị bao gồm: Tô pô, Hình học, Lý thuyết kỳ dị,

Đến tham dự Hội nghị sẽ có các nhà nghiên cứu hàng đầu về lĩnh vực Tô pô – Hình học của Việt Nam và Quốc tế, như:

1. GS. A’Campo Norbert

Đại học Basel, Thụy Sĩ

2. GS. Akita Toshiyuki

Đại học Hokkaido, Nhật Bản

3. GS. Ashikaga Tadashi

Đại học Tohoku Gakuin, Nhật Bản

4. PGS. TS. Đoàn Thế Hiếu

Đại học Huế, Việt Nam

5. GS. TSKH. Hà Huy Khoái

Viện Toán học Hà Nội, Việt Nam

6. GS. Ishii Shihoko

Đại học Tokyo, Nhật Bản

7. GS. Kobayashi Masanori

Đại học Tokyo Metropolitan, Nhật Bản

8. GS. Lê Dũng Tráng

Đại học Provence, Cộng hòa Pháp

9. GS. Namba Makoto

Đại học Otemon Gakuin, Nhật Bản

10. GS. TSKH. Ngô Việt Trung

Viện Toán học Hà Nội, Việt Nam

11. PGS. TS. Nguyễn Văn Châu

Viện Toán học Hà Nội, Việt Nam

12. PGS. TS. Nguyễn Việt Dũng

Viện Toán học Hà Nội, Việt Nam

13. PGS. TS. Nguyễn Chánh Tú

Đại học Đà Nẵng, Việt Nam

14. GS. Oka Mutsuo

Đại học Khoa học Tokyo, Nhật Bản

15. GS. Tokunaga Hiroo

Đại học Tokyo Metropolitan, Nhật Bản

16. GS. Tomaru Tadashi

Đại học Gunma, Nhật Bản

17. GS. Trotman David

Đại học Aix-Marseille, Cộng hòa Pháp

18. GS. Ueda Kazushi

Đại học Osaka, Nhật Bản

19. GS. Usui Sampei

Đại học Osaka, Nhật Bản

Chương trình và tóm tắt các báo cáo có thể xem trong tập tin Program and Abstract.pdf

Thông tin chi tiết về Hội nghị xem tại địa chỉ: http://www.math.tohoku.ac.jp/~ishikawa/jvdalat/