Học toán tốt hơn nhờ kích thích đại não bằng điện

Một nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford và Đại học London của Anh cho thấy khi tiến hành kích thích dòng điện “ôn hòa” đối với đại não người có thể phát huy tác dụng nâng cao rõ rệt khả năng toán học của con người.

Các nhà khoa học đã tiến hành trắc nghiệm đối với 15 học sinh bằng cách phân đối tượng nghiên cứu thành ba nhóm và yêu cầu các đối tượng cách sáu ngày học các ký hiệu toán học mới một lần, trong đó bao gồm các số từ 0 đến 9 và một số ký hiệu toán học.

Các đối tượng hàng ngày được tiếp nhận thí nghiệm kích thích đại não bằng điện.

Nhóm thứ nhất được kích thích bằng điện từ đại não trái sang đại não phải với thời gian 20 phút.

Nhóm thứ hai được kích thích bằng điện tới các vị trí khác nhau của đại não.

Nhóm thứ ba chỉ sử dụng phương pháp kích thích bằng điện có kiểm soát với thời gian 30 giây.

Hàng ngày sau khi kết thúc thí nghiệm kích thích bằng điện, các nhà khoa học tiến hành trắc nghiệm toán học với các số giá trị khác nhau đối với các đối tượng thí nghiệm.

Kết quả phát hiện tồn tại sự khác biệt rõ rệt về việc học tập và sử dụng các số giá trị khác nhau giữa các đối tượng thí nghiệm. Trong đó nhóm thứ nhất thể hiện khả năng xuất sắc trong việc học tập và sử dụng các số giá trị toán học. Nhóm thứ hai thể hiện khả năng tính toán kém. Nhóm thứ ba thể hiện khả năng tính toán ở mức giữa nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai.

Sau thời gian sáu tháng các nhà khoa học tiếp tục tiến hành trắc nghiệm toán học lại đối với những đối tượng nghiên cứu trên. Kết quả cho thấy trình độ trắc nghiệm của các đối tượng không được cải tiến. Điều này cho thấy phương thức kích thích đại não bằng điện có ảnh hưởng lâu dài đối với khả năng toán học của con người.

Nghiên cứu trên có ý nghĩa quan trọng giúp mang lại phương pháp điều trị mới cho những trẻ em và người lớn bị thiểu năng toán học, đặc biệt là cho những người bị tổn thương trí lực hoặc giảm khả năng học tập do đột quỵ hoặc suy nhược thần kinh./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)