Học Bài 3. Hàm số lượng giác Toán 11 – KNTT

Lý thuyết Hàm số lượng giác 1. Định nghĩa hàm số lượng giác Quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực x với số thực sinx được gọi là hàm số sin, kí hiệu y = sinx. Tập xác định của hàm số sin là (mathbb{R}). Quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực x […]
Hoc tap online
Author: admin