Hoãn thi cấp tỉnh và cấp toàn quốc giải toán qua Internet

Do sự cố kỹ thuật, BTC cuộc thi giải toán qua Internet cho biết sẽ tạm hoãn vòng thi cấp tỉnh và vòng thi cấp toàn quốc cuộc thi này.

Trước đó, theo công văn hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, vòng thi cấp toàn quốc của cuộc thi này sẽ tiến hành vào ngày 22/4/2011.

Được biết, do sự cố kĩ thuật ngày 9/4/2011 nên vòng thi cấp tỉnh giải toán qua Internet ngày 9/4 đã phải hoãn lại. Bộ GD&ĐT cũng thông báo lịch thi lại với các vùng miền, theo đó, tùy theo vùng miền, các tỉnh sẽ tổ chức thi lại vào 14 – 15 và 16/04/2011.

Tuy nhiên, từ ngày 10/4 đến nay, bộ phận kĩ thuật của Dự án Violimpic đã cố gắng nâng cấp máy tính và hệ thống đường truyền, tuy nhiên đến nay vẫn chưa đảm bảo được việc thực hiện vòng thi cấp tỉnh giải toán qua Internet dành cho học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở vào ngày 15, 16/4/2011.

Trong thời gian tới BTC cuộc thi sẽ chỉ đạo bộ phận kĩ thuật nhanh chóng khắc phục hệ thống để có thể tổ chức các vòng thi trên. Lịch thi cụ thể Ban tổ chức sẽ thông báo sau.

BTC cuộc thi cũng lưu ý các đơn vị tiếp tục bảo quản phong bì mã đề dự bị.
Hiếu Nguyễn – GTTD.vn