Hình vẽ nào sau đây điểm N biểu diễn đúng điểm – 6 trên trục số?

Câu hỏi: Hình vẽ nào sau đây điểm N biểu diễn đúng điểm – 6 trên trục số? A.  B. Đáp án chính xác C.  D.  Trả lời: Đáp án BHình vẽ điểm N biểu diễn cho điểm – 6 trên trục số là: ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** …
Hoc tap online
Author: admin