Hình nào dưới đây là đồ vật hoặc kiến trúc có dạng hình hộp chữ nhật, có dạng hình lập phương?

Câu hỏi: Hình nào dưới đây là đồ vật hoặc kiến trúc có dạng hình hộp chữ nhật, có dạng hình lập phương? Trả lời: Hướng dẫn giải: Hình a là hộp quà có dạng hình hộp chữ nhật. Hình b là khối rubik có dạng hình lập phương. Hình c là ngôi nhà không …
Hoc tap online
Author: admin