Hệ thống toán học Aztec cổ được giải mã

Bằng cách nghiên cứu tài liệu Aztec của chính quyền bang Tepetlaoztoc, các nhà khoa học đã hình dung được những phương trình và phân số phức tạp mà các quan chức địa phương dùng để xác định kích cỡ mảnh đất phải trả thuế.

Hai bộ luật cổ được viết từ năm 1540 đến năm 1544 sau Công nguyên còn tồn tại thuộc vùng Tepetlaoztoc. Chúng ghi lại mỗi hộ gia đình và số lượng thành viên; số đất sở hữu và loại đất ví dụ như đất đá, đất cát hay còn gọi là “đất vàng”.  Đây được cho là những văn tịch cổ được trình bày cực kỳ chi tiết và chặt chẽ vì những người chủ đất phải trả thuế dựa trên giá trị tài sản của họ. Các quan chức tính toán đo đạc mỗi khoảnh đất bằng một loạt năm phép toán trong đó có một cách mà người Sumeria cổ từng sử dụng. Bên cạnh đó số học của người Aztec bao gồm những biểu tượng phân số như trái tim, bàn tay và mũi tên liên quan mật thiết với cơ thể con người.

T.Minh (Theo National Geographic)