Hàm số bậc nhất và bậc hai

Hàm số bậc nhất

Các bạn tham khảo:
http://www.mediafire.com/?ax542yppn1b6wl5

Hàm số bậc nhất – Hàm số bậc hai cực hay

Đây là tài liệu hay và cực chuẩn về Hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai dành cho lớp 10 chuyên và làm nến cho LTĐH. Các bạn tham khảo.
Tg: Thầy Trần Thành Minh – Phan Lưu Biên – Trần Quang Nghĩa
http://www.mediafire.com/?dk9nxp13lrs9dg1

Lý thuyết và bài tập -Hàm số bậc hai.

Các bạn tải:
http://www.mediafire.com/?z0dmzukdtjy