Giới thiệu

 BLOG HỌC TOÁN Thầy Đồ

Nội dung:

Lấy nguồn từ ebooktoan.com.

Sưu tầm từ nhiều nguồn về:

  1. Sưu tập đề thi Toán, các môn trong kỳ Đại học, Cao đẳng, TN THPT, tuyển sinh 10, Tiểu học, tuyển sinh vào lớp 6.

  2. Bài học và bài tập toán khối 10, 11, 12.

  3. Phương pháp dạy, học toán.

  4. Toán học các tin tức toán, giải trí toán.

  5. Lịch sử Toán học theo bài viết.

  6. Các nhà toán học thế giới, việt Nam.

  7. Các bài giảng, bài tập, giáo án, tài liệu liên quan đến môn toán.

  8. Các phần mềm ứng dụng giải toán.

  9. Các ebook, tài liệu ôn thi Đại học, cao đẳng, TN THPT, TS6,10 môn toán.

  10. Giải trí về toán, giải đố, ….

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.