Giáo trình toán Giải tích dành cho khối ngành kinh tế

Bài giảng toán giải tích dành cho khối ngành kinh tế

Đây là một bộ giáo trình viết rất hay về giải tích dành cho khối ngành
kinh tế. Giáo trình được biên soạn theo một nội dung phù hợp với chương
trình cải cách giáo dục có liên hệ với các bài toán liên quan đến ngành
học phù hợp cho sinh viên ngành kinh tế.
[Hình: giaitich.jpg]

Link Download