Giáo án Toán 7 giảm tải 2011

Giáo án Toán lớp 7 năm 2011 theo Chuẩn Kiến thức Kĩ năng, file word dễ chỉnh sửa. Tải về theo các liên kết sau:
Giáo án Đại số lớp 7 theo chuẩn Kiến thức kĩ năng năm 2011. Download

Giáo án Hình học 7 Theo chuẩn KT – KN năm 2011. Download