Giải toán hình học không gian bằng phương pháp tọa độ

Theo yêu cầu của bạn đình lượng tôi tìm ra được mấy phần sau, bạn xem nhé.

Giải toán hình học không gian bằng phương pháp tọa độ của hai tác giả: Nguyễn Phú Khánh và Hồ Phạm Thanh Ngôn.
Xem trực tiếp tập tài liệu của thầy Nguyễn Phú Khánh

Download chuyên đề này ở đây: DOWNLOAD
Download tập tài liệu của Hồ Phạm Thanh Ngôn ở đây: DOWNLOAD

Xem thêm: 22 bài tập HHKG có thể giải bằng PP tọa độ

(nguồn mathvn.com)