Giải Sinh 10 bài ôn tập chương 6 Chân trời sáng tạo

Câu hỏi 1
Tìm ví dụ minh hoạ cho các loại virus theo nội dung bảng sau:

Hướng dẫn giải: Một số loại virus: Virus khảm thuốc lá, virus sởi, adenovirus, herpesvirus, HIV, virus cúm,… Lời giải chi tiết:
Câu hỏi 2
Hãy kể tên một số virus […]
Hoc tap online
Author: admin