Giải SGK Toán lớp 2 Tập 1 trang 59: Phép trừ có hiệu bằng 10 | Chân trời sáng tạo

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 59 Phép trừ có hiệu bằng 10 Toán lớp 2 Tập 1 trang 59 Luyện tập 1: Mỗi hình che số nào? Trả lời: Em thực hiện phép tính và tìm số thích hợp điền vào phép tính, kết quả như sau: 14 – 4 = 10   …
Hoc tap online
Author: admin