GIẢI SGK Bài 5. Phương trình lượng giác cơ bản – Toán 11 CTST

GIẢI SGK Bài 5. Phương trình lượng giác cơ bản – Toán 11 CTST ============== Bài 1 trang 40 SGK Toán 11 tập 1 – CTST Đề bài Giải các phương trình lượng giác sau: (begin{array}{l}a,,,sin2x = ;frac{1}{2}\b);sin(x – frac{pi }{7}) = sinfrac{{2pi }}{7}\c);sin4x – cosleft( {x + frac{pi }{6}} right) = 0end{array}) Phương trình […]
Hoc tap online
Author: admin