Giải SGK Bài 3. Hàm số lượng giác và đồ thị – Toán 11 CD

Giải SGK Bài 3. Hàm số lượng giác và đồ thị – Toán 11 CD ================ Bài 1 trang 31 SGK Toán 11 tập 1 – CD Đề bài Dùng đồ thị hàm số, tìm giá trị của x trên đoạn (left[ { – 2pi ;2pi } right]) để: a)     Hàm số y = sinx […]
Hoc tap online
Author: admin