Giải SBT Cuối chương 3 (C3 Toán 7 – Chân trời)

Giải SBT Cuối chương 3 (C3 Toán 7 – Chân trời) ========== Giải bài 1 trang 64 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 – CTST Điền vào chỗ chấm. Hình hộp chữ nhật (hình lập phương) có: ……. cạnh; ……. mặt; ……. đỉnh; ………. đường chéo; mỗi đỉnh có ……. góc. Hướng […]
Hoc tap online
Author: admin