Giải SBT (Cánh diều) Toán 8 Bài tập cuối chương 5

GIẢI CHI TIẾT SÁCH BÀI TẬP toán lớp 8 Bài tập cuối chương 5 – Sách Cánh diều ================ Giải SBT Toán 8 Bài tập cuối chương 5 trang 103 Bài 37 trang 103 SBT Toán 8 Tập 1 : Cho hình bình hànhABCDcóA^=3B^. Số đo các góc của hình bình hànhABCDlà: A.A^=C^=120∘,B^=D^=60∘. B. A^=D^=45∘,B^=C^=135∘. […]
Hoc tap online
Author: admin