Giải SBT bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ (C1 SBT Toán 7 Cánh diều)

Giải SBT bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ (C1 SBT Toán 7 Cánh diều) BÀI TẬP Bài 1: Các số 0,5; 11; 3; 111; $4 frac{5}{7}$ ; -34; -1,3; $frac{-1}{-3}$; $frac{-9}{8}$ có là số hữu tỉ không? Vì sao? => Xem hướng dẫn giải Bài 2: Chọn kí hiệu “$in$”, “$notin$” thích […]
Hoc tap online
Author: admin