Giải mục 2 trang 22, 23 SGK Toán 10 tập 2 – Kết nối tri thức>

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn HĐ5 Luyện tập 3 Vận dụng HĐ5 Trở lại tình huống mở đầu. Với yêu cầu mảnh đất được rào chắn có diện tích không nhỏ hơn 48 ({m^2}), hãy viết bất đẳng thức thể hiện sự so sánh biểu thức tính diện tích (S(x) =  […]
Hoc tap online
Author: admin