Giải bài tập Cuối chương 1 (Toán 7 Chân trời)

Giải bài tập Cuối chương 1 (Toán 7 Chân trời)   Giải bài 1 trang 27 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 Thực hiện phép tính. a) (frac{2}{5} + frac{3}{5}:left( { – frac{3}{2}} right) + frac{1}{2};) b) (2frac{1}{3} + {left( { – frac{1}{3}} right)^2} – frac{3}{2};) c) (left( {frac{7}{8} – 0,25} right):{left( […]
Hoc tap online
Author: admin